عبارات منظم php

سلام
کد ملی رو هم میشه باعبارات منظم اعتبار سنجی کرد یا خیر؟

کد HTMLCSSJavaScriptPHP