سطح متوسط

در بخش سطح متوسط آموزش هایی بیان میشه که در رده بالاتری به نسبت سطح مقدماتی هست.
در این سطح ما پیش فرضمون این هست که شما دوره مقدماتی رو کامل پشت سر گذاشتید و یا کامل آشنایی دارید.

بازگشت به:دوره آموزش HTML