آشنایی با HTML

لطفا پیش از شروع درس، دوره را پرداخت نمائید.

در این درس با تعاریف tag، attribute و element و مقدمات HTML آشنا میشیم. که کلا HTML چیست و چه نقشی در صفحات وب داره. کلیات توضیح داده شده و برای آشنایی با HTML قبل از شروع کار با اون هست.

بازگشت به:دوره آموزش HTML > سطح مقدماتی